Kategori: Productions – Dansk

Productions – Dansk

Qiajuk Productions

Betydningen af Navnet

Navnet Qiajuk stammer fra det Nordligste Grønland. Qiajuk betyder ”hende som har let til tårer”. Qiajuk er også navnet på en grønlandsk kvinde som var trommedanser og shaman. En kvinde nemt rørt til tårer, men stadig en stærk kvinde i hendes egen ret: QIAJUK

”Der var en kvinde, Qiajuk, som var en fantastisk Shaman. Og vi, Inughuit, er meget heldige at vi har arvet hendes sang til at minde os om, og forbinde os, med vor forfædre”.

Citat af Robert Hivshu Perry III

Qiajuk Tromme Sang

Om Ruth

Dr. Ruth Montgomery-Andersen er forsker, lærer og kultur aktivist.

Hendes arbejde er tværfagligt og har fokus på en holistisk tilgang til sundhed, sunhedsfremmelse, etiske forhold, kulturinddragelse og kulturforståelse. Ruth Montgomery-Andersen fokuserer hendes forskning omkring mor/barn sundhed, CBPR (Community-baserede Participatory Research), og en forstærkelse og fremmelse af den reproduktive sundhed i Grønland.

Hun har erfaring indenfor samarbejder omkring Health Impact Assessments-HIA (Vurderinger af Indflydelse paa Sundhed). Disse rapporter beskriver udviklingsprojekters mulige indflydelse i det grønlandske samfund.

Curriculum Vitae

Productions – Dansk

Samfundstjeneste

COMMUNITY / OUTREACH / TESTIMONIALS

ISR_Nete Lind_01Nete Lyberth Lind

“Dansen er for mig, det øjeblik hvor jeg føler at jeg lever. Det er det øjeblik hvor jeg som menneske kan ånde frit. Det er det øjeblik jeg er skabt til at leve i.”

ISR_Hans Henrik_01Hans Henrik Poulsen

“Qitittarneq aallarteriarlugu unitsiinnagassaanngilaq, alliartortitassaavoq naasutut sikkeriartuaartillugu imertertagassaalluni. Uannut qitittarneq kiffaanngissusermik tunisisuuvoq, qularinngilaralu siunissami attattuaannarumaarlugu”

ISR_Lena Olsen_01Lena Olsen

“Nalunngittuaarnarnikuunngilara sunarpiaq anguniarnerlugu, kisianni tarnikkut malugisinnaasarsimallugu suli annerusumik piumasaqarlunga. Ukiut arlallit misilittaasaqattaareernerup kingorna kiisami sammerusutara nanigakku, kingut qiviarama, aqqutigisimasakka tamaqqinnaat ajuusaarutiginngilakka, ullumikkummi sumiiffinnut anngutsissimagaminnga.”

ISR_Maliina Jensen_03Maliina Jensen

“Dancing has worked me to the extremes of exhilaration and exhaustion. It has given me anxiety and soothed me from it. Dance has asked me to define my individuality and to redefine my notions of beauty. It has made me aware of my ego and the complexities of having one.”

“Dans har arbejdet mig til ekstremer af udmattelse, og lykke. Dans har givet mig angst, og beroliget mig fra det. Dans har bedt mig definere min individualitet, og omdefinere mine forestillinger om hvad æstetik kan rumme. Dans har gjort mig opmærksom på mit ego og kompleksiteten i at have et.”

“Qitinnerup pilluarnerujussuarmut qasunerujussuarmullu pisittarpaanga. Qitinnerup annilaanerujussuarmut pisittarpaanga eqqissisartarlungalu. Qitinnerup piumaffigisarpaanga kinaassusera paasiniaqqullugu taavalu paasisimareersorisakka paasiniaqqeqqullugit. Qitinnerup maluginiartilersimavaanga uangaassusera qanoq innersoq, qanorlu imaannaanngitsuutiginersoq uangaassuseqarluni.”

ISR_Kristian_01Kristian Mølgaard

“Det er en stor gave at have uddannede lærere i dans og skuespil, fordi de lærer dig også om livet og udruster dig med gode egenskaber som gavner dig som kunstner og som person.”

ISR_Ida Kleist_01Ida Kleist

“Music keeps me motivated, ambitious and creative.
Art gives me space to express myself. 
Most importantly dancing is who I am; it helps to develop the person I am meant to be. 
I believe that every dream can be realized if you put your heart into it.”

“Musik er min motivation. Det gør mig ambitiøs og kreativ. 
Forskellige kunstarter giver mig rum til at ud trykke mit indre. 
Men dans er mit hjertebarn, det udvikler mit indre jeg. 
Jeg tror på at en hver drøm kan gå i opfyldelse hvis du har hjertet med dig.”

“Nipilersuut  kajumissaatigaara.  Angusaqarluartsitserusulertarpaanga nutaaliorsinnaatillungalu.
Eqqumiitsuliorneq/Nutaaliorneq qamaniittutinnik aniatitsinissamut inissanitsitsisarpoq. 
Qitinneq ilisarnaatigaara, inuttut ineriartortippaanga siunissaralu titartarlugu. 
Uanga upperivara kissaatit suulluunniit uummateqarfigigukkit piviusunngortinneqarsinnaasut.”

ISR_Siri Paulsen_01Siri Paulsen

“Back in 2008 I thought I was going to study history of literature or religion, then I got me into theatre. How can anyone do anything else?
“If music be the food of love, play on!””

ISR_Alexander_01Alexander Montgomery-Andersen

“Dance is a language, except you can express anything without saying a single word”

“Dans er et sprog, hvor du kan udtrykke dig uden at sige et eneste ord”

“Qitinneq oqaatsiuvoq, kisianni sunaluunniit saqqummersinnaavat ataatsimilluunniit oqaaseqartariaqarnatit”

Productions – Dansk

Forskningsprojekter

Research_02Reproductive Choice. Researcher april 2013 – juni 2014

Reproduktivt valg er et 3 årigt forskningsprojekt som fokuserer på den grønlandske opfattelse, viden og erfaring omkring graviditet og svangerskabsforebyggelse. Projektet iværksættes i Kullorsuaq i den nordvestlige del af Grønland. Deltagerne er kvinder og mænd mellem 15 og 49 år. Reproduktivt valg er et internationalt tværfagligt forsknings samarbejde og projekt med deltagelse fra samfundet (CBPR) samt flg. institutioner: Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, Sundhedsudvalget, de lokale sundhedsvæsener og samfundspartnere i Grønland, universitetet i Indiana i USA, Kinsey Instituttet, og Montana State University. Der er tre hoved elementer i Reproduktivt valg:

Del 1 Her undersøges de individuelle holdninger og opfattelser samt de sociale, kulturelle og miljømæssige forhold som udøver den største indflydelse på grønlandske kvinders og mænds valg når det handler om familieforøgelse.

Del 2  Her undersøges de miljømæssige, adfærdsmæssige og biologiske forhold som kan have en indflydelse på brugen og effektiviteten af svangerskabsforbyggende midler og en eventuel manglende brug af disse midler.

Del 3 vedrører design, udvikling og produktion af fortællinger som en måde til at præsentere den viden, de opfattelser og holdninger som grønlandske kvinder og mænd besidder omkring emnet reproduktive valg muligheder.

LINK: Under construction

 

RESEARCH PROJECTS_02

Inuulluataarneq. Projektleder fra 2009-2013

Inuulluataarneq (Det Gode Liv) formål er til at udvikle, implementere, evaluere og formidle forebygning af sexuelt overførte infektioner. Målgruppen er 15 til 19-årige unge samt deres forældre. Inuulluataarneq er udført som et tværfagligt, internationalt samarbejdsprojekt, er opbygget som Community Baseret Participatory Research (CBPR), og involverer forskere og studerende fra USA, Canada, Danmark og Grønland. Inuulluataarneq blev implementeret i Uummmannaq og Paamiut. Den ledende forsker er Elizabeth Rink ved MSU – Montana State University.

Inuulluataarneq er  støttet af the National Science Foundation (Nummer 090851). I 2010 blev der også bevilget en supplement bevilling af NSF samt fra Grønlands Selvstyre til grønlandsk studerende til kompetence bygning og informationsformidling af Inuulluataarneq projektet.
LINK: Inuulluataarneq

Productions – Dansk

HIA forklaret

HIA_01

En HIA (Health Impact Assessment) er en rapport og evaluering af sundhedsmæssige konsekvenser. Sådan en rapport bruger eksisterende viden omkring folkesundheden, og bruger den viden til at skabe specifikke programmer og initiativer indenfor det sociale område og i lokalsamfundet. En HIA involverer indsamlingen af vigtig og relevant information som kan bruges til at udvikle fagligt baserede anbefalinger til lovgivere og politikere. HIA rapporter giver lovgivere indsigt i lokalsamfundets sundhed, og fremmer dermed grundlaget for en indsigtsfuld beslutningstagning omkring fremmelsen og beskyttelsen af lokalsamfundets sundhed og velvære.

Productions – Dansk

Konsultations Service

Konsultations Service2013. Konsultation for PKN Hospital – Lagos, Nigeria
Mere information senere.

 

2007-2009. Grønlands Sexual Sundhedsundersøgelse – Nuuk og Sisimiut, Grønland
Intentionen bag Grønlands Sexual Sundheds-undersøgelse er at identificere de beskyttende og forudsigende faktorer forbundne med sexuelt overførte infektioner hos grønlandske kvinder og mænd i alderen 15 til 65 år. Biologiske prøver blev samlet fra mænd og kvinder samt fra vaginale podninger fra kvinder. Disse blev testede for klamydia infektion, gonoré, mycoplasma genitalium, trichomonas vaginalis, samt bakteriel vaginose.
Link: Greenland Sexual Health study (pdf)

 

2006. Projekt for udsatte familier. “Tidlig indsats overfor gravide”.
Departementet for Sundhed under Grønlands Selvstyre ønsker at intensificere indsatsen overfor ventende familier med specielle behov. Disse forhold angår blandt andet barnets risko for omsorgssvigt. Målet er at kunne tilbyde et program, som er kulturelt relevant i det grønlandske samfund, til familier som har brug for hjælp til at pleje deres ufødte/nyfødte babyer. Programmet startede i 2007 og blev evalueret i 2012. Programmet er en del af et kontinuerligt sundhedsprogram for familier og børn igangsat af Grønlands Selvstyre.
Link: Tidlig indsats overfor gravide

Productions – Dansk

Film

PRODUCTION_film_01Over de sidste 10 år har Ruth Montgomery-Andersen og Qiajuk Production sammen produceret og instrueret adskillige film. På de film har man sat fokus på kulturen og det filosofiske behov hos familierne i Grønland. Hun har i samarbejde med Totak Produksjon været med i et team som har produceret film fokuseret på familielivet i Grønland, jordemødre i Grønland og undervisningsmaterialer for fagfolk, der arbejder med ofre for seksuelt misbrug. Som filminstruktør Ruth har instrueret og produceret filmen “The Meeting”.

2012. Inuulluataarneq Vignetter. Producer og projektleder under Inuulluataarneq forskningsprojekt finansieret af National Science Foundation (Award No. 0908151), som blev tildelt i juni 2009. Vignetter blev produceret med en tillægsbevilling som blev tildelt i 2010, specielt til studerende, kompetenceudvikling og oplysningsarbejde med Inuulluataarneq projektet. Hovedaktøren var Dr. Elizabeth Rink fra MSU-Montana State University. Vignettes

2010. The Meeting. Direktør / Producer for dokumentarfilmen “The Meeting”. Blev fremvist på den internationale Sorte Kvinders Film Festival i Oakland, 2010, San Diego Black Film Festival, 60 N, Os Norge og Inuit Studies Conference Film Festival.

Qanuqtuurni (video klip). ”At finde balancen”. Ressourcer og en direkte TV Telefon-serie omkring Inuit Sundhed. Vignette produktion. 12 maj 2009. Konsulent og producent på Circumpolar Inuit Sundheds Programmet. Qanuqtuurni (videoklip).

2009. Nuummioq Associeret producer på Grønlands første og længste spillefilm. Sundance Festival 2010 og bedste skuespilpræstation på Palm Spring´s Film Festival i 2011. Nuummioq (Trailer).

2009. Ajortoq Toqqortaq Anden del. Medproducent på dokumentarfilmen / film produceret til professionelle til undervisningsbrug. Anden del omhandler bekymringerne i voksenlivet efter at have være seksuelt misbrugt som barn.

2006. The Raven’s Call Direktør for TV produktionen foretaget af NAPA en produktion over danseshowet “The Raven’s Call” (Video klip).

2005. Ajortoq Toqqotaq Første del. Producer til dokumentarfilmen /produceret som et redskab som undervisningsfilm for fagfolk, der arbejder med kvinder / mænd, der er blevet seksuelt misbrugt som børn.

2003. Birth on Human Terms/ At Skabe en Fremtid/ Ilaqutaarinngorneq
Medproducent. En dokumentarfilm om skiftende familiemønstre og roller i det grønlandske samfund.

Productions – Dansk

Dans

ruth_dance

Ruth Montgomery-Andersen startede hendes træning som 4-årig. Hun har studeret Ballet og Modern Dance med dansere og danselærere såsom Lucille Wheaton, Ygor Youskevitch, Merce Cunningham, Alvin Ailey, Kathryn Ricketts and Mary Overlie. Ruth har optrådt professionelt med the San Antonio Symphony Orchestra i deres Corpse de Ballet og senere i hendes karriere med Alvin Ailey Dance Theater i deres TV produktion ”Memoria”. Ruth sluttede hendes professionelle dansekarriere i 2003 da hun optrådte i ”Crossroads”, under artistisk indstruktion af Indra Lorentzen fra the Norwegian Royal Ballet.

I 1993 ændrede Ruth Montgomery fokus mod koreografi. Hendes forestillinger er blevet vist i Japan, Danmark, USA, Canada, på Færørne, Alaska og Grønland. Ruths koreografi varrierer fra Modern Dance projekter til modeopvisninger. Ruth nyder at arbejde både med professionelle, men specielt også med børn og unge. Hun er alsidig og har arbejdet med musikere og andre kunstnere omkring udstillinger og events.

2014. Mikiseq. Choreography: Ruth Montgomery-Andersen; Musik: Benjamin Mørk; Scenografi: Siri Langdalen; Assisterende Scenograf: Camilla Nielsen; Instruktion og Dramaturgi: Svenn B. Syrin

Mikiseq fortæller historien om at vokse op i en selvmordsramt familie med alkoholmisbrug og vold. Mikiseq har den nødvendige styrke til at komme igennem hendes traumatiske opvækst og få en god uddannelse, og er nu en ressourcefuld, velfungerende person i nutidens Grønland.

Mikiseqs fortælling blev fortalt gennem dans samt en lydoptagelse af Mikiseqs fortælling. Lydfortællingen blev optaget på grønlandsk, dansk og engelsk, hvilket har åbnet op for forestillingens turné muligheder. Mikiseq blev første gang opvist den 2. April 2014 i Grønlands Kulturhus, Katuaq, og tog derefter på turne rundt i Grønland i april måned. Mikiseq.